The site is running in test mode

Almalyk branch of the Islam Karimov Tashkent State Technical University
Mar 30, 2020

Metallurgiya kafedrasi assistenti

Ahmedova Nigora Erkin qizi
Telefon:(+99894)363-91-00
E-mail: nigora0705@umail.uz
Ma’lumoti: Oliy,
Mutaxasisligi: Qora metallar metallurgiyasi
Ilmiy daraja: Yo’q.
Lavozimi: assistent
Umumiyish staj: 6yil.
Pedagogik ish staj: 3yil.
Dars jadvali


O’qituvchi haqida ma’lumot:

2009-2013yy. - Navoiy Davlat Konchilik Instituti Olmaliq kon-metallurgiya fakulteti talabasi.
2013-2015yy. - Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti magistri.
2015-2016yy. - Navoiy Davlat Konchilik Instituti Olmaliq kon-metallurgiya fakulteti “Metallurgiya” kafedrasi cabinet mudiri.
2017y. dan - h.v. - Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Metallurgiya”  kafedrasi assistenti.


Malaka oshirish

Yo’q.


O’qitiladigan fanlar

  1. Pirometallurgiya jarayonlari nazariyasi.
  2. Po’lat ishlab chiqarish.
  3. Yo’nalishga kirish.
  4. Metallurgiyada issiqlik va massa almashuv jarayonlari.

    Ilmiy-uslubiy ishlar

“Metallurgiya asoslari” fanidan tajriba mashg’ulotlarini bajarish uchun uslubiy ko’rsatma. Olmaliq-2019 yil 28-bet. Boltayev O.N; Ahmedova N.E.


Maqolalar

  1. «Возможности извлечения ценных компонентов из жидких отходов металлургического производства» Кончилик хабарномаси Илмий-Техник ва ишлаб чиқариш журнали №60 Январ-Март Холиқулов Д.Б. Самадов А.У. Абдурахмонов С.А. Жовлиев С.С.
  2. «Исследование доизвлечения благородных металлов из хвостов золотоизвлекательных фабрик галогеноаммонийным способом”. Международной научно-технической конференции: «Современные проблемы и перспективы совершенствования рационального и безопасного недропользования» Ташкент 2018. Самадов А.У. Усманов Ш.А.
  3. «Исследование возможности выщелачивания ценных компонентов хвостовых   пулъп » Кончилик хабарномаси Илмий-Техник ва ишлаб чиқариш журнали №66 Июлъ-Сентябр. Самадов А.У., Мухаметджанова Ш.А., Ахмедова Н.Э., Саримсаков А.У. 
  4. «Исследование возможности извлечения золото и серебро из хвостовых пульп». Международная конференция МИСиС. Самадов А.У., Ахмедова Н.Э.