NOMDOR STIPENDIYALAR OLISH BO’YICHA TANLOVGA ARIZA BERISH