OLIY TA’LIM MUASSASASI TOMONIDAN QABUL QILINGAN NORMATIV-HUQUQIY VA IJRO HUJJATLARI