O’ZLASHTIRISH

2018-2019 o`quv yilida Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Energetika va mashinasozlik”fakulteti bo`yicha
1-2-3-4-kurs
Talabalarining o’zlashtirishi haqida hisobot

0
JAMI TALABALAR SONI
Jami talabalar
O’zlashtirish
99.5%
1
%
1-kurs talabalar soni -127
1
%
2-kurs talabalar soni -171
1
%
3-kurs talabalar soni -119
1
%
4-kurs talabalar soni -135

2018-2019 o’quv yilida Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

“Konchilik ishi va metallurgiya” fakul’teti bo’yicha

1-2-3-4-kurs talabalarining o’zlashtirishi haqida hisobot

0
JAMI TALLABALAR SONI
Jami talabalar
Ozlashtirishi
100%
1
%
1-kurs talabalar soni – 212
1
%
2-kurs talabalar soni -189
1
%
3-kurs talabalar soni – 112
1
%
4-kurs talabalar soni – 108