SHARTNOMALAR NA'MUNASI

 
Ikki tomonlama
To'lov kontrakt(ikki tomonlama) asosida mutaxassis tayyorlashga KONTRAKT(.PDF)Yuklab olish
To'lov kontrakt(ikki tomonlama) asosida mutaxassis tayyorlashga KONTRAKT(.DOC)Yuklab olish

Uch tomonlama
To'lov kontrakt(uch tomonlama) asosida mutaxassis tayyorlashga KONTRAKT(.PDF)Yuklab olish
To'lov kontrakt(uch tomonlama) asosida mutaxassis tayyorlashga KONTRAKT(.DOC)Yuklab olish

Maxsus sirtqi
Maxsus sirtqi bo'limda to'lov kontrakt(uch tomonlama)asosida mutaxassis tayyorlashga kontrakt(.PDF)Yuklab olish
Maxsus sirtqi bo'limda to'lov kontrakt(uch tomonlama)asosida mutaxassis tayyorlashga kontrakt(.DOC)Yuklab olish