“UMUMKASBIY   VA   IQTISODIY   FANLAR”   KAFEDRASI

 


Kafedra mudiri: texnika fanlari nomzodi: Adilov   To’lqin Turdimovich

Qabul kunlari: Seshanba, Juma soat 1400 – 1600

Telefon: (+99897) 411-61-29

E-mail: adilov61@umail.uz

Kafedra tarixi

 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning oxirgi yillarda Toshkent viloyatida ishlab chiqarish va sanoat sohasini, ancha rivojlanganligi shuningdek sanoatning tegishli bo‘limlarida va qolaversa Respublika sanoatini asosiy sohalariga malakali kadrlar tayyorlash va ta‘minlash uchun 2017 yil 27 iyuldagi № PQ-3153 Qaroriga asosan Olmaliq shahrida Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali tashkil etildi. 2017 yil sentabr oyidan “Umumkasbiy   va   iqtisodiy   fanlar”   kafedrasi tashkil etildi. Hozirgi kungacha kafedra mudiri lavozimida Adilov   To’lqin Turdimovich faoliyat yuritib kelmoqda.

Hozirgi kunga kelib “Umumkasbiy   va   iqtisodiy   fanlar”    kafedrasida 2 nafar dotsent, 5 nafar katta o’qituvchi va 2 nafar assistent faoliyat olib bormoqda. Joriy yilda magistrlardan  N.A.Komilava ishga qabul qilindi. Kafedra professor-o’qituvchilari o’quv ishlari olib borishlari bilan birgalikda o’quv-uslubiy, ma’naviy-ma’rifiy ishlar bilan ham shug’ulanishmoqdalar, Respublika miqiyosidagi jurnallarda maqolalar bilan,  respublikamizda tashkil etilayotgan ilmiy-amaliy konferensiyalarda tezislar bilan chiqishlar qilishmoqdalar.

 

BAKALAVRIAT TA’LIM YO’LALISHI:

Kafedra mutaxassis chiqaruvchi kafedra emas.

 

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR:

Bakalavriat:

 1. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi
 2. Gidravlika
 3. Termodinamika
 4. Issiqlik texnikasi
 5. Metrоlogiya va standartlashtirish
 6. Standartlashtirish, metrоlogiya va sifatni boshqarish
 7. Iqtisodiyot nazariyasi
 8. Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti
 9. Korxonalar iqtisodiyoti va menejmenti
 10. Kichik biznеs va tadbirkorlik
 11. Soliq va soliqqa tortish
 12. Ekоlogiya
 13. Xayot faoliyati xavfsizligi

  

KAFEDRA PROFESSOR-O’QITUVCHILARI

Adilov To’lqin Turdimovich – kafeda mudiri, texnika fanlari nomzodi

Telefon: (+99897) 411-61-29

E-mail: adilov61@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Metrologiya va stanlartlashtirish.

Ilmiy faoliyati:

Maqolalar:

 

Fayziyev Zoxid Adilovich – dosent, iqtisod fanlari nomzodi

Tel: (+99890) 986-27-28

E-mail: fayziyevz@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Iqtisodiyot nazariyasi, Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti, Korxona iqtisodiyoti va menejmenti

Ilmiy faoliyati:

Maqolalar:

 

Sariкulov Madraim Xasanovich – katta o’qituvchi

Tel: (+99894) 404-28-23

E-mail: sarikulm@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Termodinamika va gidravlika.

Ilmiy faoliyati:  

Maqolalar:

Xunarov Abduvaxob  Mamatovich – katta o’qituvchi

Tel: (+99894) 948-28-61

E-mail: xunarov@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Ekologiya, Xayot faoliyati xavfsizligi

Ilmiy faoliyati: Toshkent viloyati sanoat shaharlarining  ekologik vaziyatga ta’siri.

Maqolalar:

 

Otaqulov G’ulom Nurmatovich – katta o’qituvchi

Tel: (+99894) 423-12-54

E-mail: otaqulovg@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Chizma geometriya va muxandislik grafikasi

Ilmiy faoliyati:

Maqolalar:

Хаsanova Xamida Xaydaraliyevna – katta o’qituvchi

Tel: (+99893) 606-04-25

E-mail: xasanovaxx@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Iqtisodiyot nazariyasi, Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti.

Ilmiy faoliyati:  –

Maqolalar:

Israilova  Xikoyat Musakulovna – katta o’qituvchi

Tel: (+99893) 189-13-06

E-mail:Israilova66@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Iqtisodiyot nazariyasi, Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti.

Ilmiy faoliyati:  Meva – sabzavotchilikni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari

Maqolalar:

 

Komilova Nodira  Abduraxmon qizi – assistent

Tel: (+99891) 459-51-45

E-mail: komilova93@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Termodinamika, Gidravlika

Ilmiy faoliyati: Geotermal isitish tizimlarini energetik samaradorligini oshirish.

Maqolalar:

 

Kuchkarova Noila Xusniddinovna – assistent

Tel: (+99893) 560-27-27

E-mail: kuchkarovan@umail.uz

Pedagogik faoliyati: Ekologiya, Xayot faoliyati xavfsizligi

Ilmiy faoliyati: “Olmaliq-kon metallurgiya kombinati gaz xolatidagi chiqindilarning

( SO2, Pb,F ) o’simlik to’qimalarida to’planish mexanizmini o’rganish.

Maqolalar:

 

KAFEDRANING ALOQALARI:

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN XO’JALIK SHARTNOMALARI VA GRANTLAR

KAFEDRADA OLIB BORILAYOTGAN ILMIY-USLUBIY ISHLAR:

DARSLIK 

O‘QUV  QO‘LLANMALAR

USLUNIY QO‘LLANMALAR

 1.  Iqtisodiyot nazariyasi fanidan amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma 2018 yil.
 2. Atrof muxit muxofazasi fanidan amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma 2018 yil.
 3. Metrologiya va standartlashtirish fanidan amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy qo’llanma 2019 yil.

 USLUBIY KO’RSATMALAR

  

ILMIY MAQOLALAR

 1. Adilov T.T., Otaqulov G‘.N. Talaba-yoshlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo‘naltirish masalalari. Sbornik nauchno-metodicheskix statey. №18. Uzbekskiy nauchno-issledovatelskiy institut pedagogicheskix nauk imeni T.N.Karы-Niyazi, Tashkent-2018. 54-58 str.
 2. Adilov T.T., Otaqulov G‘.N. CHizmachilik darslarini o‘qitishda davlat standartlaridan samarali foydalanish. Sbornik nauchno-metodicheskix statey. №18. Uzbekskiy nauchno-issledovatelskiy institut pedagogicheskix nauk imeni T.N.Karы-Niyazi, Tashkent-2018. 58-61 str.
 3. Sarikulov M.X., Komilova N.A. Komil inson orzusi-ma’naviy –ahloqiy tarbiyaning bosh mezoni. Sbornik nauchno-metodicheskix statey. №18. Uzbekskiy nauchno-issledovatelskiy institut pedagogicheskix nauk imeni T.N.Karы-Niyazi, Tashkent-2018. 371-375  str.
 4. Sarikulov M.X., Komilova N.A. Energetikada geotermal va quyosh energiyasidan foydalanish. Sbornik nauchno-metodicheskix statey. №18. Uzbekskiy nauchno-issledovatelskiy institut pedagogicheskix nauk imeni T.N.Karы-Niyazi, Tashkent-2018. 375-377 str.
 5. Isroilova X.M. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda bank tizimining iqtisodiy o‘rni, Qori Niyoziy nomidagi ilmiy tadqiqot instituti T. 2017.
 6. Israilova X.M. Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning iqtisodiyotda ilmiy-konseptual darajada tutgan o‘rni. Qori Niyoziy nomidagi ilmiy –tadqiqot instituti. Toshkent-2018.  №10 192-194 bet.
 7. Israilova X.M. Mamlakatda iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda agrosanoat ishlab chiqarishning o‘rni. Qori Niyoziy nomidagi ilmiy –tadqiqot instituti. Toshkent-2018.  №18 168-170 bet.
 8. Israilova X.M. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mehnat bozoridagi mintaqaviy xususiyatlari. Qori Niyoziy nomidagi ilmiy –tadqiqot instituti. Toshkent-    №23 166-169 bet.
 9. Комилова Н.А.Использование теплонасосных установок (ТНУ) в промышленности. Молодой учёный (Международный научный журнал) №24(158). 2017. 152-155 бет.
 10. Комилова Н.А.Технология и обеспечение эффективности балльно-рейтинговой системы в техническом вузе. Педагогика высшей школы (Международный научный журнал). №2(08)/2017. 28-30 бет.

 

ILMIY   TEZISLAR 

 1. Файзиев З.А. Развитие депозитних и кредитных операций коммерческих банков. Сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции «Молодые ученые и новаторы» Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 2018 г. 189-190 стр.
 2. Целовая структура оборотных средств предприятия. Сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции «Молодые ученые и новаторы» Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 2018 г. 190-191 стр.
 3. Банковская система Узбекистана в реализации Государственной программы “Год поддержки активного предпринимательства инновационных идей и технологий”. Сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции «Молодые ученые и новаторы» Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 2018 г. 189-190 стр.
 4. Хасанова Х. Х., Файзиев Р. А., Хаитматов У. Т., Азаматов О. Х., Джуманиязов Ш. Р. Использование теории нечетких множеств в экономическом анализе инвестиционных проектов. 5(17), vol.2, June 2018. International Journal of Innovative Technologies in Economy.
 5. Xunarov A.M. Sanoatlashgan shaharlarning ekologik muammolari. O‘zbekiston geografiya jamiyati axboroti. O‘zbekiston milliy universitetining 100 yilligiga bag‘ishlanadi. 53-jild Toshkent- 2018. 117-120 bet.
 6. Kuchkarova N.X. Erkin ijodiy va sog‘lom raqobatni vujudga keltirish ta’lim sifati kafolatidir. “Oliy ta’limda darsdan tashqari mashg‘ulotlar-talabalarning kasbiy kompitentligini shakillantirish omili” Respublika ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. Navoiy -2018.  38-40 bet.
 7. Kuchkarova. N.X. Sanoatlashgan hududlarning ekologik muammolari. “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yiliga” bag‘ishlangan fan-ta’lim-ilm va ishlab chiqarish integratsiyasi. Toshkent-2018. 125-128 bet.
 8. Kuchkarova N.X. Bezotxodnaya texnologiya. Iktidorli yoshlar yurt kelajagi. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali. Olmaliq-2018. 118-120 bet.
 9. Kuchkarova N.X. Urbanizatsiya natijasida ekologik o‘zgarishlar. Iktidorli yoshlar yurt kelajagi Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali. Olmaliq-2018. 115-117 bet.
 10. Xasanova X.X. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish-aholi turmush farovonligini oshirishning garovi. Ekologiya va bugungi kun ta’limidagi ekologik muammolar. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent-2017.
 11. Xasanova X.X. O‘zbekistonda elektron hukumatni shakllantirish va rivojlantirish masalalari. Ta’lim va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Qarshi -2017.
 12. Xasanova X.X. Aholi bandligini ta’minlash va farovonligini yuksaltirishda oilaviy biznesning o‘rni”. Mintaqa aholisining bandligini ta’minlash va farovonligini yaxshilash: hozirgi ahvoli, muammolari va taraqqiyot strategiyasi” mavzusidagi Respublika ilmiy- amaliy  konferensiyasi materiallari to‘plami. 2018 yil 25-26 aprel.
 13. Komilova N.A. Sovuqlik olishning termodinamik asoslari va usullari. Qayta tiklanuvchi energetikaning zamonaviy muammolari Respublika ilmiy-texnikaviy anjuman materiallar to‘plami. QarMII 18-19 may 2018 yil 336-337 bet.
 14. Komilova N.A. Issiqxonalarnin gissiqlik ta’minotida geotermal va quyosh issiqlik manbalaridan foydalanish. Qayta tiklanuvchi energetikaning zamonaviy muammolari Respublika ilmiy-texnikaviy anjuman materiallar to‘plami. QarMII 18-19 may 2018 yil 121-122 bet.

Manzil: Toshkent viloyati Olmaliq shaxri M.Ulug’bek ko’chasi (Konchilik ishi va metallurgiya fakulteti joylashgan bino).