Flat Preloader Icon Loading...

Buxgalteriya ma’lumotlari

Hisobot turi Chorak Batafsil
Balans I-chorak ➡️
DT-KT I-chorak ➡️
DT-KT analiz I-chorak ➡️
Innovatsiya jamgʻarmasi I-chorak ➡️
Tulov kontrakt shakl I-chorak ➡️
RJ 2 shakl I-chorak ➡️
Byudjet 2 shakl I-chorak ➡️
Balans II-chorak ➡️
DT-KT II-chorak ➡️
DT-KT analiz II-chorak ➡️
Innovatsiya jamgʻarmasi II-chorak ➡️
Tulov kontrakt shakl II-chorak ➡️
RJ 2 shakl II-chorak ➡️
Byudjet 2 shakl II-chorak ➡️
Balans III-chorak ➡️
DT-KT III-chorak ➡️
DT-KT analiz III-chorak ➡️
Innovatsiya jamgʻarmasi III-chorak ➡️
Tulov kontrakt shakl III-chorak ➡️
RJ 2 shakl III-chorak ➡️
Byudjet 2 shakl III-chorak ➡️
Balans Yillik ➡️
DT-KT Yillik ➡️
DT-KT analiz Yillik ➡️
Innovatsiya jamgʻarmasi Yillik ➡️
Tulov kontrakt shakl Yillik ➡️
RJ 2 shakl Yillik ➡️
Byudjet 2 shakl Yillik ➡️
Hisobot turiChorakBatafsil
BalansI-chorak➡️
Byudjet 2 shaklI-chorak➡️
Grant 2 shaklI-chorak➡️
DT-KT I-chorak➡️
DT-KT analiziI-chorak➡️
RJ 2 shaklI-chorak➡️
Inovatsiya  jamg`armasi 2 shaklI-chorak➡️
To‘lov kontrakt shakliI-chorak➡️
BalansII-chorak➡️
Byudjet 2 shaklII-chorak➡️
Grant 2 shaklII-chorak➡️
D-K formaII-chorak➡️
RJ 2 shaklII-chorak➡️
RJ innovatsiya 2 shaklII-chorak➡️
To‘lov kontrakt 2 shaklII-chorak➡️
Scroll to Top