Flat Preloader Icon Loading...

Mashinasozlik texnologiyasi kafedrasi

boboyev

Boboyev Xamza XamidullayevICH

Lavozimi : Kafedra mudiri
Ilmiy darajasi : Texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)
Qabul vaqti : Ish kunlari soat 9:00 dan 17:00 gacha
Telefon: +99893 186 06 03

TDTUOF logo1

Kafedra tarixi:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 27 iyul 2017 yildagi PP-3153 №516 buyrug`iga asosan “Elektrtexnika, elekrtomexanika, elektrtexnologiyalari” kafedrasi ikkita ixtisoslashtiruvchi “Elektrotexnik va elektromexanika” va “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedralariga bo`lindi. “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrasiga 02.09.2017 yildan 25.04.2019 yilgacha  t.f.d. Tilabov Baxodir Qurbanovich rahbarlik qilib kelgan.    

2. 2019 yildan hozirgi vaqtgacha “Mashinasozlik texnologiyasi” kafedrasiga   kafedra mudiri bo`lib t.f.b.f.d.PhD.  Boboyev Xamza Xamidulloyevich faoliyat yuritmoqda.  

Hozirda kafedrada to`liq shtatda 18 ta professor-o`qituvchilar ishlamoqda.
t.f.b.f.d.PhD. X.X. Boboyev.,  t.f.n.dots. I.N.Nugmanov., f.m.f.n.dots. R. Raxmonqulov., t.f.n.dotsent U.A.Abduvaliyev., t.f.b.f.d.PhD. dotsent. M.A.Jo`rayev., t.f.b.f.d.PhD. dotsent. A.S.Jumayev., katta o`qit. K.Q.Toshtemirov., katta o`qit. J.A.Sherbo`tayev., katta o`qit.  Sh.Sh.Mamirov., assistent. B.B.Xasanov., assistent. G.A.Tooshtemirova., assistent. M.M. Abduraxmonova.,  assistent. N.I. Ibragimova., assistent. R.T. Nurullayev., assistent. A.A. Ashirov., assistent. G.I. Salimov.,  assistent. I.Ch. Jo`raqulov.,  assistent. Sh.A. Joxonov. ushbu professor-o`qituvchilar faoliyat yuritib kelmoqda.   

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar:

Kafedrada har yili professor-o`qituvchilar  tomonidan ilmiy ishlar chоp etiladi. Kafedrada  iхtirо  uchun patent va mualliflik guvоhnоmalari оlingan. Kafedra professor-o`qituvchilari , ilmiy tadqiqоt ishlaridan оlingan natijalarni o’quv jarayoniga tadbiq qilib kelmoqda. Kafedra professor-o`qituvchilari  uchta ilmiy yo`nalish bo`yicha ilmiy izlanishlar olib borishmoqda.

O’quv qo’llanma: 

Kafedra prоfessоr-o`qituvchilari  tоmоnidan 2 darslik, 7 o’quv qo`llanma, 4 mоnоgrfiya chоp etilgan. 

1. Jo‘rayev Musurmon Avlakulovich, Mashinasozlik texnologiyasi asoslari fanidan darslik. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovasiyalar vazirligi 2023 yil 29 maydagi 232-sonli buyrug‘iga asosan nashr yetishga ruxsat berildi. Ro‘yxatga olish raqami 232-251

  2. B.X. Gafurov, M.A. Jo‘rayev, A.M. Mamadjanov,  Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishning texnologik jixozlari fanidan darslik. “Zamin nashir “ 2022.-448b. 

 3. Jo‘rayev Musurmon Avlakulovich “Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishning texnologik jixozlari” fanidan O‘quv qo‘llanma yaratilgan va nashr etilgan. “Fan va  texnalogiyalar  nashriyot –matbaa uyi” nashriyoti-2021.240b.

4. U.A.Abduvaliyev. Mexanika. Mashina va mexanizimlar  nazariyasi fanidan misol va masalalar  to‘plami. O‘quv qo‘llanma “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi” nashriyoti-2023,224 bet.

5. U.A.Abduvaliyev. Mexanika-2. Amaliy mexanika fanidan tajriba ishlarini  bajarish uchun o‘quv qo‘llanma “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi” nashriyoti-2022,164bet.

6. I.N. Nugmonov, U.A. Abduvaliyev. Mexanik yig ‘uv sexini loyihalash o‘quv qo‘llanma “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2021-148b.

7.  Z.Sh. Sa’dullayev, X.X .Boboyev, Sh.Sh. Mamirov. Mashinasozlikda  zagatovkalarni loyihalash  va  ishlab chiqarish. O‘quv qo‘llanma “Ilim Ziyo zakovat nashriyoti” nashriyoti-2023, 159bet.

 8. Z.Sh. Sa’dullayev, M Ergashev, A.X. Abdullayev, L.M. Raufov. Texnologik jihozlarni  ta’mirlash, yig’ish va foydalanish fanidan O‘quv qo‘llanma “Ilim Ziyo zakovat nashriyoti” Monografiya 2023, 165bet.

9. Raxmonqulov R, Sa’dullayev Z.Sh. Raqamli dasturda  boshqariluvchi dastgohlarni dasturlash asoslari. O‘quv qo‘llanma. “Universitet” nashriyoti. 2021-130bet.

10. Нугманов  И.Н.  Сверхпластичность стали. Monografiya, “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi” nashriyoti-2021,148cтр.

11. D.B.Xoliqulov, Raxmonqulov R. Ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonlarni  kampiyuter dasturlari orqali boshqarish . Monografiya. Toshkent davlat texnika universiteti. “Ziyo nashir matbaa”nashriyoti-2023, 332bet.

12. A. Djurayev, A.S. Jumayev.  Tasmaliy kanveyerlar konstrruksiyalarini takomillashtirish va parametrlarini hisoblashning ilmiy asoslari.  Monografiya, “Navoiy” nashiryoti-2022.180bet.

13. Л.Э. Якубов ,Ресурсосберегающая технология плавки медных сплавов. Издательство «VNESHINVESTPROM»,2020,189СТР.

14.A.Djurayev , B.N.Davidbaev,A.S.Jumayev.Improvement of the belt conveyor and scientific basis for calculation of parameters(Monograph) . “Global onlayn kitob nashriyoti”2022,117 bet.

Kafedra o‘qituvchilari tomonidan quyidagi uslubiy qo‘llanmalar ishlab chiqilgan:

1. B.Q.Tilabov, J.A Sherbo‘tayev, N.D. Turaxodjayev, “Labaratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni   mustaqil bajarish” bo‘yicha o‘quv-uslubiy ko‘rsatma.Toshkent“DELTA PRINT SERVICE”,2020.140b.

2. B.Q.Tilabov, J.A Sherbo‘tayev,U.E. Normurodov , “Materialshunoslik” fanidan , “Texnik oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun labaratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni mustaqil bajarish” bo‘yicha o‘quv-uslubiy ko‘rsatma. Toshkent “DELTA PRINT SERVICE”,2020.144b.

3.Б.К.Тилабов,Ж.А Шербўтаев,У.Э Нормуродов “Материаловедение” Учебное-методические указания к самостоятельной работе студентов –очников  технических возув при вқполнении лабораторно-практических занятий.Алмалқк,2020.124с.

4. U.A.Abduvaliyev, “Mashina va mexanizimlar  nazariyasi”  fanidan labaratoriya ishlarini ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma. M.Ulug‘bek nomidagi, O‘zbekiston milliy universiteti bosmaxonasida chop etildi .2021,47 b.

5. А.У Абдувалиев,Р.Ж.Бутунов.Лабораторные работы по теории механизмов и машин. «Технология машиностроения» ТГТУ АФ 2021,70с.

6. U.A.Abduvaliyev, “Mashina va mexanizimlar  nazariyasidan kurs loyihasini bajarish” o‘quv-uslubiy qo‘llanma.Olmaliq, 2021,48 b.

7. А.У Абдувалиев,Курсовое проктирование по теории механизмов и машин.  Алмалқ   2021.56 стр.

8.  I.N. Nugmonov, Mexanik yig ‘uv sexini loyihalash fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarishga doir uslubiy  ko‘rsatma .“Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2021,60 bet

9. Нугманов  И.Н, АФ ТГТУ.Методические указания по выполнено практические занятий по дисциплине  «Проктирование механосборочных цехов» “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi” nashriyoti-2021,64cтр.

10. K.Q. Toshtemirov,G.A. Toshtemirova, “Raqmli dasturda boshqariladigan dasgohlarni dasturlash  asoslari” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni  bajarishga doiruslubiy qo‘llanma.Namangan “Iste’dod ziyo press” nashriyoti,2024,80b.

Bakalavriat va magistratura yo’nalishining umumiy tasnifi:

Yo‘nalish: 60720800- Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish, Mutaxasislik: 70720801 – Mashinasozlik texnologiyasi va jihozlari (ishlab chiqarish bo’yicha),  O‘zbekiston uzluksiz ta’lim Davlat ta’lim standartlari, oliy ta’limning Davlat ta’lim standarti, oliy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatoriga kiritilgan.

Ta’limning kunduzgi o‘qish shaklida muddati – 4 yil.

Sirtqi ta’lim-5 yil.

Kechki ta’lim-4,5 yil.

Magistratura-2 yil.

Akademik daraja – “Bakalavr” va “Magistr”.

Scroll to Top